Loes Reijnders

Foto
Foto
Foto
Foto

Familiar Faces
 

Tentoonstelling van 15 tot en met 21 april 2022.
Elke dag open van 11u tot 18u.
 

Loes Reijnders is een van origine Nederlandse kunstenaar. Als afgestudeerde in de Bestuurskunde is zij volledig zelf aangeleerd, of ‘autodidact’ in de kunst. Na zelfstandig experimenteren met diverse mediums zoals aquarel en inkt, is haar voorkeur uitgegaan naar olieverf, met een moderne vorm van impressionisme geïnspireerd door kunstenaars zoals Monet en Cézanne. Dankzij sociale media kon ze fulltime kunstenaar worden en haar schilderijen aan mensen over de hele wereld verkopen.

‘Familiar Faces’ is de eerste solo-expositie van Loes Reijnders. De expositie is een impressie van dagelijkse plaatsen en scenario's van alledaagse mensen. Door het gebruik van grove paletmessen blijven de gezichten en locaties zowel anoniem als ‘familiar’. De kleurrijke werken leggen de menselijke ervaring vast van het voelen van zowel dichtbij als ver weg van de mensen om ons heen.

 


Exhibition from 15 - 21 April 2022.
Opening hours: every day from 11.00 to 18.00.

Loes Reijnders is an artist of Dutch origin. As a graduate in Public Administration she is a fully self-taught, or autodidact artist. After independently experimenting with different mediums such as aquarel and ink, her preference went to oil paints, with a modern form of impressionism inspired by artists such as Monet and Cézanne. Because of social media she was able to become a full-time artist, selling her works to people all over the world.

‘Familiar Faces’ is the first solo exhibition of Loes Reijnders. The exposition is an impression of daily places and scenarios with everyday people. With the use of palette knives, faces and locations stay both anonymous and ‘familiar’. The colorful paintings capture the human experience of feeling both close and distant to those around us.