Nieuwsbrief april 2022

  • Time to read 3 minutes
Foto


Annelies Wouters - 'Everything in its right place'


Tentoonstelling van 9 tot en met 13 april.
Open van 14u tot 20u.
Opening op vrijdag 8 april vanaf 18u.De schilderkunst uit zich door een eigen ontwikkelde beeldentaal 
met verstilde en poëtische beelden.
Een taal die ook deel uitmaakt van de persoonlijke leefwereld van 
de kunstenaar. Persoonlijke ervaringen, de huidige tijdsgeest, 
visuele fascinaties, atmosfeer en een gecontroleerde intuïtie zijn 
inspiratiebronnen. 
Herkenbaar is de krachtige, onconventionele stijl met typerende 
zwarte lijnpartijen. De schilderijen zijn vaak het resultaat van 
een methodisch proces dat gebruik maakt van een symbolische, 
kenmerkende, schematische tekentaal.
Een galeriehouder omschrijft het als volgt:
 'Aanvankelijk schijnen de wit omkaderde composities ingetogen.
 Dan gebeurt er iets vreemds. De beeldelementen spreken woord
 voor woord en overreden, overtuigen voor de eerste punctuatie
 in de zin gevonden wordt. 
 Eigenaardig en prettig zijn de geluiden die naklinken.
 Handschrift, ritme, balans en spontane orde maken dit werk tot
 museale kwaliteit'.

 


Loes Reijnders - 'Familiar Faces'


Tentoonstelling van 15 tot en met 21 april.
Elke dag open van 11u tot 18u.

 

Loes Reijnders is een van origine Nederlandse kunstenaar. Als afgestudeerde in de Bestuurskunde is zij volledig zelf aangeleerd, of ‘autodidact’ in de kunst. Na zelfstandig experimenteren met diverse mediums zoals aquarel en inkt, is haar voorkeur uitgegaan naar olieverf, met een moderne vorm van impressionisme geïnspireerd door kunstenaars zoals Monet en Cézanne. Dankzij sociale media kon ze fulltime kunstenaar worden en haar schilderijen aan mensen over de hele wereld verkopen.

‘Familiar Faces’ is de eerste solo-expositie van Loes Reijnders. De expositie is een impressie van dagelijkse plaatsen en scenario's van alledaagse mensen. Door het gebruik van grove paletmessen blijven de gezichten en locaties zowel anoniem als ‘familiar’. De kleurrijke werken leggen de menselijke ervaring vast van het voelen van zowel dichtbij als ver weg van de mensen om ons heen.

 


Theo Buys - 'Schilderijen etc.'
 

Tentoonstelling van 22 tot en met 27 april 2022.
Te bezoeken tussen 11h en 18h (en het zal dan nog niet donker zijn want het zomeruur is al in zwang).

 

De kalenders zijn door de eeuwen heen door Pausen en allerlei slimmeriken en gezagvoerders opgesteld en steeds verder gefinetuned.
Het zomer- en winteruur is echter iets van de moderne tijd.
Voor mijn part is het niet iets om trots op te zijn.
Tijd wordt heden gemeten aan de hand van het trillen van cesium atomen.
Lang geleden werden de eerste tijdsmetingen gedaan door zingende paters. Men wist hoe lang hun gezang duurde. 
Of kaarsen branden was ook bij de eerste tijdmetingen.
Vandaar het woord orde voor een kloosterorde.
Ze hielden de hele buurt bij de tijd.
Moderne kunst geeft mij dikwijls het zelfde gevoel als het zomeruur.
De oude kunst heeft dikwijls veel meer te vertellen.
Daarom baseer ik mij steeds meer op wat onze voorgangers zoal produceerden door de eeuwen heen.
Er mocht al eens wat symboliek inzitten of echt iets vertellen.
Logisch ook want er waren geen foto apparaten of teevees etc.
Zodoende was er dus ook nood aan symboliek en verhaal.
Temeer daarom begrijp ik de revival van het hyper realisme niet.
Schilderijen die (onder vele andere typische voorbeelden) Mick Jagger tonen op een zodanige manier dat je zijn neus haartjes kan tellen lijken mij toch een beetje te uitsloverig als er foto apparaten en photoshop bestaan.
Maar welke inhoud moet je nog aan je schilderij geven in deze trans-humanistische tijden waarin alle goden zo dood als een pier zijn.
Vandaar dus mijn symbolistische revival.
En het mag wat kleur hebben ook.
Niet iedereen hoeft te schilderen als beroemde Belgische voorbeelden die het graag bij grijstinten houden (excuseer mij Luc).
De verfproducenten doen moeite genoeg om briljante kleurtjes te verkopen.
Dus vergeet die 50 tinten grijs.

Meer voorbeschouwing is te vinden via FARBE.BE

Groeten en welkom!

Theo Buys 
 


Michiel Francken
 

Tentoonstelling van 29 april tot en met 5 mei.
Opening op vrijdag 29 april van 19.30u tot 23u, op zaterdag 30 april en zondag 1 mei open van 14u tot 21u en tijdens de week (2 tot 5 mei) op afspraak.

 

Hi, ik ben Michiel en in het dagdagelijks leven ben ik E&I engineer in de petrochemische industrie. Een wereld waar alles juist moet zijn en er nauwkeurig volgens procedures gewerkt moet worden. In mijn vrije tijd schuif ik de regeltjes en procedures liever aan de kant. Met kunst kan ik mijn eigen ding doen en de creativiteit de overhand laten nemen, daar waar impulsieve ideeën vaak beter goed doen dan slecht. Het is de combinatie van het penbijten op mijn bureaujob en het ploeteren in de polyester in mijn vrije tijd die me blijven inspireren, motiveren en DOEN.


De kunst die ik maak, valt onder de term 'waste art'. Ik maak beelden van afval. Mijn basis en malwerk begint bij een resource die je normaal weggooit. Eens de resource gekozen is, start het vormgeven en boetseren van het uiteindelijke beeld. Het resultaat? Een, voor mij, waardevol en betekenisvol beeld.
In tijden van klimaatverandering is het meer dan nodig om bewust om te gaan met onze resources.

Van afval naar kunst. Van het niets tot het iets. .... Wat een voldoening!

 

Komende tentoonstellingen :

Avdia Van Art  (6 - 19 mei)
Freddy Housen - 'Geometric & Collage Art' (20 - 26 mei)